02 mars 2008

Artisten

Rikssprängningen 1809 på Artisten handlade seminariet i helgen om. Mycket intressant! säger Inkeri. Fullsatt, vi får säkert rapport vid nästa möte.
Finland och Sverige går skilda vägar – historiska perspektiv Seminariet, som ordnas i Göteborg, dryftar betydelsen av Finlands långa historia med Sverige före 1809 och följderna av riksdelningen för bägge länderna. Arrangeras i samarbete med: Göteborgs universitet och Föreningen Norden.

Inga kommentarer: