16 maj 2013

Finska affären stänger

Efter nästan trettio år stänger Finska Affären på Nansensgatan den 25 maj.