24 februari 2008

Kalevalajuhla

Torsdag den 28 februari kl 18.00 på Stadsbibliotekets föreläsningssal, bottenvåning, ca 1 timme, tvåspråkigt och avgiftsfritt. Kalevalaiset Naiset och Kalevala Koru har sedan år 1935 slagit vakt traditioner. Den finska folkdiktningen, bestående av kväden, runosånger, episk-lyriska ballader, rent lyriska dikter, besvärjelser och trolldomskväden, har överlevt i nästan tre tusen år. Elias Lönnrot gjorde ett storartat arbete genom att samla den sakta försvinnande diktskatten till ett enhetligt verk. Kalevala utkom i sitt nuvarande skick första gången år 1849. Den blev Finlands nationalepos.

Inga kommentarer: