07 mars 2007

Finlands Sak Är Vår

Flertalet i föreningen deltar i Föreningen Nordens studiecirkel, som börjar den 27 mars.