27 april 2016

Sima till Valborg

I England dricker man Pimm's, finnar har sima,barnens favorit.

09 april 2016

Mikael Agricoladagen

Mikael Agricola lade grunderna till det finska skriftspråket, skrev och översatte de första böckerna på finska. Han skrev en finsk ABC-bok Abckiria utgiven 1543 i Gamla Stan i Stockholm, den första bok någonsin att tryckas på finska, en finsk bönbok 1544, han översatte Usi Testamenti 1548 till finska.