09 april 2016

Mikael Agricoladagen

Mikael Agricola lade grunderna till det finska skriftspråket, skrev och översatte de första böckerna på finska. Han skrev en finsk ABC-bok Abckiria utgiven 1543 i Gamla Stan i Stockholm, den första bok någonsin att tryckas på finska, en finsk bönbok 1544, han översatte Usi Testamenti 1548 till finska.