06 september 2006

Resor med FSV


Finska Språkets Vänner har gjort många resor tillsammass, den första var till Kalevala byarna i Karelen på ryska sidan år 2000. Tornedalen och andra finskspråkiga trakter har föreningen besökt.

Inga kommentarer: