06 september 2006

En kort historik

Finska Språkets Vänner (FSV) har sitt ursprung under förra seklets sista år i en grupp som samlats av Paula som till stor del omfattade tidigare finskstuderande vid Göteborgs Universitet (GU). När GU lade ner undervisningen i finska väcktes idén att ändå fortsätta träffas och så småningom växte idén fram att bilda en formell förening. Föreningen bildades vid ett möte 15 jan. 2000 och man antog vederbörliga stadgar. Föreningen registrerades som ideell förening och anskaffade postgirokonto. Ordförande under åren har varit: 2000 Elisabeth, 2001 och 2002 Pirkko, 2003 och 2004 Kaarlo samt 2005 Kerstin.

Föreningens sammankomster skedde de första åren i form av studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan. Studiecirklarna har bl.a handlat om Kalevala, finskt i Sverige, finsk konst, finsk litteratur och likheter mellan svenskt och finskt samhälle.

Föreningen har under sin verksamhetstid gjort ett antal studieresor med varierande antal deltagare från föreningen. Det första året studerade vi ganska ingående Kalevala. Därför gick vår först resa, som var mycket upplevelserik i Elias Lönnrots fotspår till runobyarna i ryska Karelen sommaren 2000. Eftersom vi var så nära tog vi chansen att också, med en skranglig båt, efter en lite vimsig frukostplanering, ge oss ut på Vita Havet till den avlägsna klosterön Solovetskij. Det var ett litet äventyr.
Karelenresan föregicks av en trevlig planeringsresa en solig majhelg hos Paula som då var bosatt i Köpenhamn.

Ett par år senare läste vi om Finnarnas historia i Sverige och avslutade studierna försommaren 2002 med en både avkopplande och intressant resa till Finnskogen i norra Värmland. Vi bodde i Mattila där vi fick en fin information om Mattilas rökstuga och historia och serverades den skogsfinska rätten mutti med fläsk. Under dagen åkte vi runt till byar i både Norges och Sveriges finnbygder och tittade på bevarade rökstugor och andra lämningar efter skogsfinnarna och deras svedjebruk.

Ytterligare en resa gick en solig försommarhelg 2003 till Danmark där vi besökte Finnebyn i Århus. Vi blev hembjudna till en av Finnebyns andra generationens innevånare, som berättade om Finnebyns historia.
En sista längre tur gjordes hösten 2003 till Suomen kielen ja kulttuurinkeskus vid Mälardalen högskola i Eskilstuna, som hade öppet hus och bjöd på intressanta föreläsningar.

Vid årsmötet 19 feb. 2006 och ett påföljande extra föreningsmöte 25 mars 2006 beslöts att föreningen skulle läggas ned. En medlem reserverade sig. Föreningen har därefter avregistrerats i enlighet med stadgarna.

En bidragande orsak till nedläggningen var att inga medlemmar ansåg sig ha tid att påta sig uppgifter som funktionärer i föreningen. Även om föreningen inte existerar formellt så kan Finska Språkets Vänner – Suomen Kielen Ystävät – leva vidare som en grupp med gemensamt intresse.
Göran

Inga kommentarer: