11 april 2010

Asko Sahlberg

Asko Sahlberg lyssnar när sångaren och skådespelaren Timo Nieminen läser hans 9:e roman He, som fått fina recensioner, Helsingin Sanomat jämför boken med Shakespeare.

Inga kommentarer: