31 mars 2009

Vad är kärlek

Camilla Kronqvist, fil.dr. i filosofi vid Åbo akademi, diskuterade kärlek, kunskap och vetande, tro och förvissning i anslutning till sin avhandling What we talk about when we talk about love. Folkets hus Järntorget.

Inga kommentarer: