16 november 2008

Finskt Litteraturseminarium

Finlandssvenskt Litteraturseminarium
22 november, Artisten (bakom konstmuséet). Läs här.

Inga kommentarer: