05 april 2008

Tre starka finska kvinnor

Underbart att få höra professor Ebba Witt-Brattströms berätta om sin bok om Edith Södergrans liv, om den Nya Kvinnans Jag. Även dagens unga kvinnor behöver få åter sin egen kropp. Böckerna finns på biblioteket.Professor Merete Mazzarella gjorde jämförelser med 70-tals feminister, som inte riktigt förstod villkoren på kvinnors liv för 200 år sedan. Fredrika Runeberg-Tengströms liv innehöll kvinnlig passiv agressivitet. Hon var modern för sin tid, ändå vill inte många läsa hennes böcker idag.Fil.dokt Anna Möller-Sibelius avslutade en intressant dag med att berätta om sin avhandling om Solveig von Schoultz poesi. Hennes avhandling behandlar Solveigs identitet, moderskap och arbete, livets ögonblick.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack for intiresnuyu iformatsiyu